13 Mayıs 2015 Çarşamba

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ FİNAL SINAVI İÇERİKLERİ

MDB 1032 İLERİ İNGİLİZCE II  (FİNAL SINAVI)

Sınava  Dâhil Olan Üniteler:

Target Vocabulary,  ağırlıklı olarak aşağıdaki 2 metinden sorulacaktır.

 • Crime and Punishment ( Chapter 8, Reading 3)
 • Privacy and the Media  ( Chapter 5, Reading 3)
               
+
(Öğrenciler 1. VİZE sınav metinlerinin kelimelerinden de sorumludur. Her üniteden 1-2 tane kelime sorulabilir.)

+

  EXTENSIVE READING TEXTS

(Sınavda extensive metinlere ait kelime sorusu sorulmayacaktır. Bu metinlerin içeriği  Discussion sorularında sorulacaktır.)

 • Social Media ( Chapter 6,  Reading 2)
 • Technology and Crime (Chapter 7, Reading 3)

1031 FİNAL SINAVI İÇERİĞi

 VOCABULARY (32 puan)

Kutuda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştirme (2 kelime EXTRA) (16*2=32 puan)
Part 1: (8*2=16 puan)
Part 2: (8*2=16  puan)

 READING  (8*4= 32 puan)
İşlediğimiz metinlerden biriyle ilgili bir okuma parçası verilecek ve çoktan seçmeli 8 soru sorulacak.
TRANSITION WORDS (8*2=16 puan)
Öğrenciler, verilen bir metnin boşluklarını tabloda verilen Transition / Linking Words ile tamamlayacaklar. (Writing Pack te verilen Contextual Transition Exercise ornekleri gibi)
Open-ended Questions (2*10= 20 puan)
Öğrencilere bir tane sınıf içinde işlenen metinlerle ilgili (son 2 metinin bir tanesinin içeriği), bir tane de ödev olarak verilen Extensive Reading lerle ilgili iki tane açık uçlu soru sorulacaktır. Öğrenciler, bu soruları cevaplarken hem metinsel bilgi kullanacaklar hem de konu üzerine kendi fikirlerini vereceklerdir)

MDB 3032 İş Hayatı için İngilizce  (FiNAL SINAVI)
Sınava  Dâhil Olan Üniteler:

Target Vocabulary,  ağırlıklı olarak son ünitelerden sorulacaktır.

 • Holding Meetings
 • Delivering Presentations
 • Business Correspondence
 • Report Writing
               
+
(Öğrenciler 1. VİZE sınav metinlerinin kelimelerinden de sorumludur. Her üniteden 1-2 tane kelime sorulabilir.)

3032 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE FİNAL SINAVI İÇERİĞi

 VOCABULARY (17*2= 34 puan)

 Part 1: (2*10= 20 puan)

Kutuda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştirme (2 kelime EXTRA)

Part 2: (7*2 = 14 puan)
Verilen iş mektubunun eksik olan yerlerinin kutuda verilen kelimelerle tamamlanması (2 kelime EXTRA)

 READING  (20 puan)
İşlenen konuların bir tanesiyle ilgili kısa bir metin verilip, öğrencilerden açık uçlu soruları cevaplamaları istenecek.
(Öğrenciler bu soruları cevaplarken, kendi kelimelerini kullanmaya dikkat edecekler, metinden direk cevabı yazarak cevap vermeyeceklerdir.)
DIALOGUE COMPLETION (8*2= 16 puan)
Öğrencilere “Holding Meeting” konusuyla ilgili bir diyalog verilecek, bu metnin eksik kısımlarının aşağısında verilen cümlelerle tamamlanması istenecektir. (2 cümle EXTRA verilecektir)
REPORT COMPLETION (3*10= 30 puan)
Öğrencilere, bir assessment report un bazı bölümleri verilecek, eksik kısımlarını tamamlamaları istenecektir. Raporun eksik olan alt başlıkları ile ilgili  Positive ve Negative pointler verilecek ve öğrenciler bu bilgileri kullanarak, raporun eksik olan bölümlerini yazacaklardır.MDB 1052 İNGİLİZCE II (FİNAL İÇERİĞİ)
Sınava Dâhil Olan Üniteler :

Sınava dönem başından itibaren yapılan tüm konular dahildir ancak son üniteler ağırlıklı çıkacaktır.

 • Unit 6 & Unit 7
 • Unit 8 & Unit 9
 • Unit 10   
(Ders kitabından 81. Sayfaya kadar, Workbook 62. Sayfaya kadar sınava dahildir.)

1052 FİNAL SINAV İÇERİĞi

A.   Multiple Choice Questions (25*2= 50 puan)

Bu bölümde, dönem başından itibaren işlenen bütün konuların içeriği ile ilgili çoktan seçmeli sorular verilecektir.

B.    Fill in the blanks with the correct form of the verbs given. (15 x 2 = 30 pts.)
(Verilen kısa bir metnin boşluklarının parantez içinde verilen fiillerin doğru formuyla tamamlanması istenecektir.) Dönem içinde işlenen bütün Tense ler dahildir.


C.      Reading (20 puan)
Part 1: True/False (Correct the False ones)  (4*2= 8 puan)

Part 2: Answer the questions according to the text (4*3=12 puan) (öğrenciler metine göre cevapları kendileri yazacak)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme