12 Mayıs 2015 Salı

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ MDB DERSLERİ DÖNEM İÇİ-DÖNEM SONU SINAV TAKVİMİ

MODERN DİLLER BÖLÜMÜ ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİ
DÖNEM İÇİ VE DÖNEM SONU SINAV TAKVİMİ
SINAV ADI
SINAV TARİHİ/TARİHLERİ
SINAV YERİ
MDB1032 İLERİ İNGİLİZCE 2          
1. VİZE
6-10 NİSAN HAFTASI
(Her grup kendi ders gününde sınav olacaktır. Sabah gruplarının sınavları saat 10.00’da, diğer tüm grupların sınavları ders başlangıç saatinde yapılacaktır.)

Öğretim Görevlisi tarafından aksi belirtilmedikçe ders yapılan derslik
MDB3032
İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE
1. VİZE
6-10 NİSAN HAFTASI
(Her grup kendi ders gününde ve ders başlangıç saatinde sınav olacaktır.)

Öğretim Görevlisi tarafından aksi belirtilmedikçe ders yapılan derslik
MDB1042/1072/1082 YABANCI DİL 2
1. VİZE
10 NİSAN CUMA
15.00-16.00

MASLAK MYO
MDB1052 İNGİLİZCE 2   ÖRGÜN EĞİTİM
1. VİZE
6-10 NİSAN HAFTASI
(Her grup kendi ders gününde sınav olacaktır. Sabah gruplarının sınavları saat 10.00’da, diğer tüm grupların sınavları ders başlangıç saatinde yapılacaktır.)

Öğretim Görevlisi tarafından aksi belirtilmedikçe ders yapılan derslik
MDB1052 İNGİLİZCE 2   UZAKTAN EĞİTİM (GR. 20 & 21)
1. VİZE
04 NİSAN 2015 CUMARTESİ 
13.00-15.00

DAVUTPAŞA YDYO
MDB4011 ALMANCA DİL BECERİLERİNE GİRİŞ
1. VİZE
22 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA
 10.00’DA

DAVUTPAŞA YDYO
D – 414
MDB1032 İLERİ İNGİLİZCE 2          
2. VİZE
11-15 MAYIS HAFTASI
(Her grup kendi ders gününde sınav olacaktır. Sabah gruplarının sınavları saat 10.00’da, diğer tüm grupların sınavları ders başlangıç saatinde yapılacaktır.)

Öğretim Görevlisi tarafından aksi belirtilmedikçe ders yapılan derslik
MDB1052 İNGİLİZCE 2   UZAKTAN EĞİTİM (GR. 20 & 21)
2. VİZE
02 MAYIS 2015 CUMARTESİ 15.30-16.30

DAVUTPAŞA YDYO
MDB1052 İNGİLİZCE 2   ÖRGÜN EĞİTİM
2. VİZE
11-15 MAYIS HAFTASI
(Her grup kendi ders gününde sınav olacaktır. Sabah gruplarının sınavları saat 10.00’da, diğer tüm grupların sınavları ders başlangıç saatinde yapılacaktır.)

Öğretim Görevlisi tarafından aksi belirtilmedikçe ders yapılan derslik
MDB4011 ALMANCA DİL BECERİLERİNE GİRİŞ
SÖZLÜ SUNUM
20 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
DAVUTPAŞA YDYO
D – 414

MDB1042/1072/1082 YABANCI DİL 2
2. VİZE
15 MAYIS CUMA
15.00-16.00

MASLAK MYO
MDB3032 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE
SÖZLÜ SUNUMLAR
13-14-15. HAFTALAR
(11-29 MAYIS)
Öğretim Görevlisi tarafından aksi belirtilmedikçe ders yapılan derslik


MDB1032/9101022 İLERİ İNGİLİZCE 2
MDB1052 İNGİLİZCE 2 (Uzaktan ve Örgün Eğitim)
MDB3032 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE
9102022 İLERİ İNGİLİZCE IV
MAZERET SINAVLARI
(Mazeret sınavına girme koşulları için tablonun sonuna bakınız)
29 MAYIS CUMA

10.00-11.30
MDB1052 & MDB1032/9101022
(1. vize & 2. vize mazeret)

13.00-14.15
MDB3032/9102022
(1. vize mazeret)

15.00-16.00
MDB3032/9102022
(Sözlü sunum mazeret)
DAVUTPAŞA YDYO SINAV SALONU 
(Bodrum Kat Fotokopi Merkezi çaprazı)
MDB1042/1072/1082 YABANCI DİL 2
MAZERET SINAVLARI

29 MAYIS CUMA
15.00-16.00
MASLAK MYO
MDB4011 ALMANCA DİL BECERİLERİNE GİRİŞ
MAZERET SINAVLARI
27 MAYIS 2015 ÇARŞAMBA
10.00 – 13.00

DAVUTPAŞA YDYO
D – 414
MDB1032/9101022 İLERİ İNGİLİZCE 2
MDB1052 İNGİLİZCE 2 (Uzaktan ve Örgün Eğitim)
FİNAL

4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE
13.00-14.30
DAVUTPAŞA
MDB3032 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE
9102022 İLERİ İNGİLİZCE IV
FİNAL

4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE
15.00-16.15
DAVUTPAŞA
MDB4011 ALMANCA DİL BECERİLERİNE GİRİŞ
FİNAL

4 HAZİRAN 2015 PERŞEMBE
13.00-14.30
DAVUTPAŞA YDYO
D – 414
MDB1042/1072/1082 YABANCI DİL 2
FİNAL

3 HAZİRAN ÇARŞAMBA
11.00-12.00
MASLAK MYO
MDB1032/9101022 İLERİ İNGİLİZCE 2
MDB1052 İNGİLİZCE 2
BÜTÜNLEME

24 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
09.00-10.30
DAVUTPAŞA YDYO
MDB3032 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE
9102022 İLERİ İNGİLİZCE IV
BÜTÜNLEME

24 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
11.00-12.15
DAVUTPAŞA YDYO
MDB4011 ALMANCA DİL BECERİLERİNE GİRİŞ
BÜTÜNLEME

24 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
13.00-14.00
DAVUTPAŞA YDYO
D – 414
MDB1042/1072/1082 YABANCI DİL 2
BÜTÜNLEME
24 HAZİRAN 2015 ÇARŞAMBA
11.00-12.00
MASLAK MYO
 Tüm MDB Dersleri
MEZUNİYET SINAVLARI

2 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE
10.00-13.00
DAVUTPAŞA YDYO
SINAV SALONU


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YARIYIL İÇİ SINAVLARI İÇİN MAZERETLERİN KABULÜ VE MAZERET SINAVLARININ YAPILIŞ ESASLARI
BÖLÜM I
Mazeretler
Mazeretler
MADDE 1- (1) Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na* sunulması gerekmektedir.
MADDE 2- (1) Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;
a)    Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, ölüm belgesini,
b)    Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgeyi,
sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na* sunması gerekmektedir.
MADDE 3- (1) Trafik kazası ve doğal afetler durumunda;
a)    Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını,
b)    Öğrencinin doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile sınava yetişememesi halinde, kaza zaptını tutan polisten alacağı, o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi,
c)    Öğrenci sınav öncesinde İstanbul dışında ise ve bulunduğu yerde veya İstanbul’da ulaşım güzergâhında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, öğrencinin sınav tarihinde bulunduğu yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi,
d)    Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü sınava girmesini engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi,
sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na* sunması gerekmektedir.
(2) Sınav günü İstanbul’da ulaşımı engelleyen aşırı yağış, kar, sel ve benzeri durumların basın-yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması halinde, o sırada sınavı olan öğrencilerden ayrıca mazeret belgesi istenmez.
MADDE 4- (1) YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereği öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorunda olduğundan; bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;
a)    Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi,
b)    Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi,
c)    Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini
belirtilen durumlar sona erdikten sonra 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na* sunması gerekmektedir. Bu süreleri aşan durumlarda mazeret sınav hakkı verilmez. (07.02.2013 tarih ve 2013-3 sayılı Senato kararı ile değişiklik)
MADDE 5– (1) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav dönemi sonuna kadar ilgili Bölüm Başkanlığı’na* sunması gerekmektedir.
MADDE 6-(1) Yukarıda ilk 5 maddede sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir.
BÖLÜM II
Mazeretin Kabulü
            Mazeretin kabulü
            MADDE 7- (1) Bölüm I’de belirtilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten bir dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek, ilgili Bölüm Başkanlığı’na* verir. Bölüm Başkanı öğrencinin mazereti hakkındaki kararını verir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi ilgili dersin yürütücüsüne** bildirilir.
BÖLÜM III
Mazeret Sınavı
            Mazeret sınavı
            MADDE 8- (1) Mazeret sınavı yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci dersin tüm içeriğinden sorumludur.
*İlgili Bölüm Başkanlığı öğrencinin lisans eğitimini almakta olduğu bölümdür.

**Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi toplu olarak Modern Diller Bölüm Sekreterliği’ne gönderilecektir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme