16 Eylül 2013 Pazartesi

İleri İngilizce 1 Bologna Ders Bilgi Formu

DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Kodu
Normal Yarıyılı
İleri İngilizce 1
MDB1031  
GÜZ
Yerel Kredisi 

AKTS Kredisi 
Ders(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuvar
(saat/hafta)
3
3
3
0
0
Ön Koşul(lar)

:
-
Dersin Dili

:
İngilizce
Dersin Seviyesi
:
Lisans
Dersin Türü
:
Üniversite
Zorunlu
Seçmeli

x

Dersin Kategorisi
:
Temel Meslek Dersler
Uzmanlık/Alan Dersleri
Genel Kültür Dersleri


x
Dersin Sunum Şekli
:
Yüz-yüze
Uzaktan Eğitim
x

Dersin Koordinatörü
:
Modern Diller Öğretim Görevlisi
Dersi Veren(ler)
:
Modern Diller Öğretim Görevlisi
Asistan(lar)
:
-
Dersin Amacı

:
Farklı okuma stratejilerini kullanma; bir metne hızlıca göz atarak ana fikrini anlama,  hızlıca okuyup aranan bilgiye ulaşma, gerçek ve kanıyı birbirinden ayırma, ana fikir ile ayrıntıyı ayırt etme, metinde açıkça belirtilmemiş bilgileri çıkarımlar yoluyla kavrama, sözcüklerin anlamlarını tahmin etme, metin ile ilgili açık uçlu soruları yanıtlama ve tartışma, hedef sözcük grubundaki sözcükleri doğru telaffuz edebilme ve cümle içerisinde kullanabilme, tutarlı ve düzenli sınıflandırıcı kompozisyon yazabilme
Dersin İçeriği
:
Okuma stratejileri
Sınıflandırıcı Kompozisyon organizasyonu
Günlük dil kullanımına yönelik çalışmalar
Güncel konularda metinler
Sözcük bilgisi geliştirme alıştırmaları
Dersin Öğrenme Çıktıları
:
Öğrenciler:
Okuma stratejilerini uygulayarak metinleri daha hızlı çözebilecek;
Hedef sözcük listesindeki sözcükleri telaffuz edebilecek, cümle içinde farklı formlarıyla kullanabilecek;
Metinlere ilişkin açık uçlu soruları yazılı ve sözlü yanıtlayabilecek;
Sınıflandırıcı kompozisyonlar yazabilecekler.


KAYNAKLAR
Ders Kitabı
:
  Weaving It Together 4, 3rd Edition, Milada Broukal, Heinle
Diğer Kaynaklar

:

HAFTALIK KONULAR
1
16 -20 Eylül
Introduction to the course
2
23-27 Eylül
Chapter 1 Artists: Reading 1 – Frida Kahlo (pp.1-13)
3
30 Eylül- 4 Ekim
Chapter 1 Artists: Reading 2 – How a Building Changed a City (pp. 14-20)
Writing: (pp. 21-24: Do not include The Body Paragraphs)
4
7-11 Ekim
Writing: (pp. 24 – 31 – start with The Body Paragraphs; writing input (pp.254 – 260)
5
14-18 Ekim
In-class writing in groups + feedback; catch-up
6
21-25 Ekim
Chapter 2 Language: Reading 2: May I Borrow a Word? (pp. 33-34; 45-51);
Feedback on previous in-class writing
7
28 Ekim-1 Kasım
Revision; Catch-up; In-class writing in groups and feedback
8
4-8 Kasım
1.VİZE
9
11-15 Kasım
Chapter 3 Hygiene: Reading 1: How Clean is Clean? (pp. 62-71)
10
18-22 Kasım
Chapter 4 Groups, Organizations, and Societies: Reading 1: Crisis, Disaster and Doctors Without Borders (pp.90-100)
11
25-29 Kasım
Chapter 5 Psychology: Reading 1: What Our Bodies Say About Us (116-125)
Writing: Classification Essay: (pp. 135 – 139) -Do not include Writing Model!)
12
2-6 Aralık
Writing: pp. 139 – 143 (Start with Writing Model)
In-class writing in groups and feedback
13
9-13 Aralık
2.VİZE
14
16-20 Aralık
Chapter 5 Reading 2: Why We Are What We Are (pp.126-133)
15
23-27 Aralık
In-class writing in groups and feedback; revision; catch up.
16
30 Aralık-3 Ocak
In-class writing in groups and feedback; revision; catch up.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı (%)
Devam
%70

Laboratuar


Uygulama


Arazi Çalışması


Derse Özgü Staj


Ödev


Sunum


Projeler


Kısa Sınav


Ara sınavlar
2
60
Final
1
40
TOPLAM
100
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
40
TOPLAM
100
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Program Yeterlikleri/Çıktıları
*Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Başlangıç seviyesinde yabancı dil becerisi kazandırma
X
2
Var olan dil becerilerini geliştirme
X
3
Sözcük bilgisini geliştirme
X
4
Okuma stratejilerini tanıyarak metin türüne ve okuma amacına göre okuma stratejisi belirleyebilmeX

5
Derste işlenen metinlere ve konuşulan konulara ilişkin düşüncelerini organize ederek sözlü paylaşabilme, günlük konuşma dilinde geçerli yapıları kullanma becerisi kazanma


X


6
Derste işlenen metinlere ve konuşulan konulara ilişkin düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme
X
7
Yabancı dilde yürütülen diyalogu anlayarak ilgili soruları yanıtlayabilme


X


8
İş hayatında karşılaşabileceği durumlara yabancı dilde uygun yazılı ve sözlü yanıtlar verebilme

X9
Yabancı dilden ana diline ve ana dilinden yabancı dile farklı metin türlerinde çeviri yapabilme 
X
10
Derste işlenen metinler aracılığıyla kişisel bilgilerini ve deneyimini kullanma, geliştirme
X
*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek


AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Süresi (Saat)
Toplam
İş Yükü
Ders Süresi (Sınav haftaları dahil 16x toplam ders saati)/
16
3
48
Laboratuar
-
-
-
Uygulama
-
-
-
Derse Özgü Staj(varsa)
-
-
-
Arazi Çalışması
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)/
14
1
14
Sunum / Seminer Hazırlama
-
-
-
ProjeKısa Sınav
-
-
-
Ara sınavlar
2
4
8
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
6
6
Toplam İş Yükü
76
Toplam İş Yükü / 25 (s)
3,04
AKTS Kredisi
3


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme