27 Mart 2015 Cuma

FIRST MIDTERM CONTENT FOR SPRING 2015, FOR 1032, 1052, 3032 COURSES


MDB 1032 İLERİ İNGİLİZCE II (1. VİZE SINAVI)

Sınava  Dâhil Olan Üniteler:

 •  Deviance and Crime (Chapter 7, Reading 1)     
 •  What stops us from committing crimes? (Chapter 8, Reading 1)
 •  Science and Technology in Crime Fighting (Chapter8, Reading 2)
 •  The Impact of Internet on Mass Media (Chapter 6, Reading 1)
 •  Learning and Thinking with New Media ( Chapter 6, Reading 3)

+
Supplementary Material (Sınıfta yapılan metinlerle ilgili bölümler ve rewrite & Linking Words bölümleri dahildir)

1.VİZE SINAV İÇEĞi

 VOCABULARY ( 15* 2= 30 puan)

Kutuda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştirme (2 kelime EXTRA)

 READING  (8*4= 32 puan)
İşlediğimiz metinlerden biriyle ilgili bir okuma parçası verilecek ve çoktan seçmeli 8 soru sorulacak.
WRITING (38 puan)
Part 1:Rewriting (8x3= 24 puan)
Verilen cümleleri parantez içinde verilen kelimeyi kullanarak tekrar yazma (Supplementary Pack Örnekleri gibi)
Rewrite Bölümü Soru Dağılımı
Passive Forms (3 tane)
 • Modal Passive (should / should have)
 • Impersonal Passive Structures (It’s said that /He’s said to be.. / He’s said to have been..)
Linking Words (3 tane)
 • Contrast: (Although/Though/Even though) (Despite/In spite of)
 • Reason : (As/Since/ For) (Due to/ Because of)
Verbs of Control (2 tane)

Part 2:Open-ended Questions (7x2=14 puan)
Sınıf içinde işlenen metinlerle ilgili 2 tane açık uçlu soru sorulacak. Öğrenciler, bu soruları cevaplarken hem metinsel bilgi kullanacaklar hem de kendi fikirlerini ekleyecekler.


MDB 3032 İş hayatı için İngilizce
Sınava  Dâhil Olan Üniteler:

 • Cultural Diversity and Socializing
 • Using the Telephone
 • Interviewing
 • Holding Meetings
(Bu konularla ilgili target vocabulary, idioms, phrasal verbs sınava dahildir.)
1. VİZE SINAVI İÇERİĞİ
VOCABULARY (30 puan)

Part 1: Target Vocabulary (10*2=20 puan)
 Kutuda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştirme (2 kelime EXTRA)
Part 2: Phrasal Verbs (5*2=10 puan)
Kutuda verilen phrasal verb leri  cümlelerdeki boşluklara yerleştirme (2 kelime EXTRA)

 READING  (5*5= 25 puan)
İşlenen konularla ilgili kısa bir metin verilip, öğrencilerden 5 tane açık uçlu soruya kendi sözcüklerini kullanarak cevap vermeleri istenecek.
 Rewrite (Business Idioms)  (5*3= 15 puan)
Verilen cümlelerin kutuda verilen idiom lardan uygun olanlarla tekrar yazılması
Telephone Conversation (8*2= 16 puan)

Verilen telefon konuşmasının eksik bölümlerinin aşağıda verilen cümlelerle tamamlanması.
 (2 cümle EXTRA)

Interview Completion (7*2= 14 puan)

Verilen  iş mülakatının eksik bölümlerinin aşağıda verilen cümlelerle tamamlanması. (2 cümle EXTRA)


MDB 1052 İNGİLİZCE II
Sınava Dâhil Olan Üniteler:

 • Unit 6

 • Unit 7

Student Book Unit 7 (sayfa 61)  Workbook (sayfa 49) sınava dahildir.

(Unit 8 sınava dahil değildir.)

1.VİZE SINAV İÇERİĞi

A.   Underline the correct form of the adjectives (-ed/-ing) (5*2= 10 puan)
B.    Fill in the blanks with correct prepositions  (8 * 2= 16 puan)
     
C.    Underline the correct adjectives /adverbs  (7* 2 = 14 puan)

D.   Fill in the blanks with the correct form of the verbs given (10* 2 = 20 puan)
(Past Forms: Irregular- Regular verbs)
     
E.    Reading (5* 4 = 20 puan)
Verilen kısa metinle ilgili 5 açık uçlu soru cevaplanacak

F.    Dialogue Completion (10 *2  = 20 puan)
Fill in the blanks with do / does / did / didn’t / was / were / hadHiç yorum yok:

Yorum Gönderme